راهنمای ژست عکس عقد محضری

راهنمای ژست عکس عقد محضری

فهرست عناوین

در روز عقد هزار و یک کار کوچک و بزرگ هست که باید به درستی انجام شود تا روزی خوب و بدون کم و کسری برگزار شود. در این میان گرفتن عکس های روز عقد این روز مهم را جاودان می کند. عکاس مراسم عقد یکی از مهمترین روزهای زندگی شما را ثبت می کند. برای گرفتن عکس ها بهتر است از قبل این راهنمای ژستهای روز عقد محضری را بخوانید تا عکسی را از قلم نیندازید.

پس با بزمینه همراه باشید.

عکس از جایگاه عقد و لوکیشن


عکس از سفره عقد و اجزای آن


عکس تکی از عروس یا داماد


عکس های دونفره رسمی و غیر رسمی عروس و داماد


عکس از حلقه ها


عکس از گیفت عقد


عکس از کارت دعوت یا تقویم روز عقد


عکس در آینه


عکس از قران


عکس از امضای عقدنامه


عکس از مراسم قندساییدن


عکس از دسته گل عروس


عکس دستهای عروس و داماد 

عکس از ظرف عسل و عسل خوردن


به راحتی جشن خود را برنامه ریزی کنید
نظرات
برای نظر دادن ابتدا باید وارد سایت شوید.

ورود به سایت