با بزمینه تماس بگیرید

آدرس: تهران - اشرفی اصفهانی - خیابان شهید بیدکی - برج تجاری زمرد

تلفن پشتیبانی: ٤٥١٤١٠٠٠ (۰۲۱)

شماره ارتباطی کسب و کارها صرفا جهت تبلیغات: ۰۹۳۵۲۲۱۳۷۱۲

تلفن: ٢٠-٤٤٣٨٦١١٨ (۰۲۱)

ایمیل: info@bazmineh.com