با بزمینه تماس بگیرید

آدرس: تهران - اشرفی اصفهانی - خیابان شهید بیدکی - برج تجاری زمرد

تلفن پشتیبانی: ٤٥١٤١٠٠٠ (۰۲۱)

تلفن: ٢٠-٤٤٣٨٦١١٨ (۰۲۱)

تماس جهت تبلیغات کسب و کارها: ۰۹۳۵۲۲۱۳۷۱۲

ایمیل: info@bazmineh.com