تخفیف های طلایی

آفرهایی که از طرف تامین کنندگان ارائه شده را در زیر مشاهده می کنید

٪ 60

استودیو آرتا تیم

اعتبار از 26 آذر 1401 تا 28 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
٪ 30

استودیو عکاسی تصویر

تخفیف ویژه 1401 فرمالیته و عروسی

اعتبار از 23 آبان 1401 تا 28 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
٪ 30

تشریفات مجلل ادیبان

اعتبار از 28 آبان 1401 تا 28 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
٪ 30

عمارت عقد مجلل ادیبان

اعتبار از 28 آبان 1401 تا 28 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
٪ 30

باغ تالار مجلل ادیبان

اعتبار از 28 آبان 1401 تا 28 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
٪ 30

آتلیه احساس (فیلینگ تیم)

اعتبار از 09 آذر 1401 تا 28 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
٪ 20

سالن عقد درّین

اعتبار از 27 آذر 1401 تا 29 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
٪ 20

مجموعه تالارهای شیدایی

ورودی تالار

اعتبار از 28 آذر 1401 تا 29 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
٪ 10

آتلیه باتیس

تخفیف پاییز و زمستان

اعتبار از 08 آبان 1401 تا 29 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
   ٪   

عمارت سعادت (باغ تالار گرمدره)

تخفیف ورودی

اعتبار از 16 خرداد 1400 تا 29 بهمن 1401 مشخصات تامین کننده
   ٪   

تالار پذیرایی ژابیز (تالار و سالن عقد)

تخفیف ویژه

اعتبار از 05 شهريور 1401 تا 28 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
   ٪   

مجموعه تشریفاتی کاخ ورسای

پاییز و زمستان

اعتبار از 19 آذر 1401 تا 11 بهمن 1401 مشخصات تامین کننده
   ٪   

آتلیه پرهان

زمستانه

اعتبار از 26 آذر 1401 تا 28 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
   ٪   

سالن عقد مجلل آدخت(روف گاردن)

پکیج vip زمستانه

اعتبار از 14 دي 1401 تا 29 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
   ٪   

سالن عقد و دفتر ازدواج مهرگان

تخفیف زمستانه

اعتبار از 17 دي 1401 تا 29 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده
   ٪   

سالن عقد حلقه

اعتبار از 26 آبان 1400 تا 28 اسفند 1401 مشخصات تامین کننده