تخفیف های طلایی

آفرهایی که از طرف تامین کنندگان ارائه شده را در زیر مشاهده می کنید

٪ 100

باغ تالار آریا

تخفیف ورودی

اعتبار از 01 مرداد 1398 تا 27 اسفند 1399 مشخصات تامین کننده
٪ 100

تالار عسل

تخفیف ورودی باغ

اعتبار از 09 آذر 1398 تا 29 اسفند 1398 مشخصات تامین کننده
٪ 100

سالن عقد کالسکه 328 (شرق)

شمع آرایی و دف

اعتبار از 10 تير 1398 تا 10 تير 1399 مشخصات تامین کننده
٪ 50

تشریفات و باغ تالار آریا

تخفیف ورودی

اعتبار از 01 مرداد 1398 تا 21 اسفند 1398 مشخصات تامین کننده
٪ 50

سالن عقد فضای باز آریا

تخفیف اعضای بزمینه

اعتبار از 01 مرداد 1398 تا 17 تير 1399 مشخصات تامین کننده
٪ 20

باغ تالار تک درخت

ورودی رایگان +20%تخفیف

اعتبار از 16 مهر 1398 تا 13 خرداد 1399 مشخصات تامین کننده
٪ 20

عقد تشریفاتی هیرا در فضای باز

ویژه بزمینه

اعتبار از 23 مهر 1398 تا 25 فروردين 1399 مشخصات تامین کننده
٪ 20

تشریفات عسل

تخفیف روی ورودی باغ اختصاصی

اعتبار از 16 مهر 1398 تا 12 فروردين 1399 مشخصات تامین کننده
٪ 20

آتلیه سپید

تخفیف ویژه

اعتبار از 02 مهر 1398 تا 13 اسفند 1398 مشخصات تامین کننده
٪ 10

استودیو عکس و فیلم هورسا

اعتبار از 21 اسفند 1397 تا 21 اسفند 1398 مشخصات تامین کننده
٪ 10

سالن زیبایی طهورا چیذری

تخفیف ویژه اعضای بزمینه

اعتبار از 14 مرداد 1398 تا 15 بهمن 1398 مشخصات تامین کننده
٪ 10

سالن عقد همدم - تهرانپارس و آجودانیه

ویژه بزمینه

اعتبار از 23 مهر 1398 تا 08 مهر 1399 مشخصات تامین کننده
٪ 10

سالن عقد و دفتر ازدواج شادی

تخفیف ویژه سایت بزمینه

اعتبار از 18 تير 1398 تا 18 تير 1399 مشخصات تامین کننده
٪ 10

کیک یامی سورپرایز

تخفیف ویژه

اعتبار از 16 آذر 1398 تا 26 فروردين 1399 مشخصات تامین کننده
٪ 10

تشریفات رحمانیان

تخفیف ویژه کاربران بزمینه

اعتبار از 24 آذر 1398 تا 29 اسفند 1398 مشخصات تامین کننده
٪ 10

استودیو عکاسی رابی

تخفیف ویژه کاربران بزمینه

اعتبار از 23 دي 1398 تا 23 دي 1399 مشخصات تامین کننده
٪ 5

تشریفات مشیری

تخفیف ویژه بزمینه

اعتبار از 29 دي 1398 تا 29 بهمن 1398 مشخصات تامین کننده
   ٪   

استودیو عکاسی Seven Sky

تخفیف ویژه اعضای بزمینه

اعتبار از 14 مهر 1397 تا 06 تير 1399 مشخصات تامین کننده
   ٪   

آتلیه عکس و فیلم سروش درویشی

تخفیف ویژه استودیو سورش درویشی برای کاربران وبسایت بزمینه

اعتبار از 01 شهريور 1398 تا 01 شهريور 1399 مشخصات تامین کننده