تخفیف های طلایی

آفرهایی که از طرف تامین کنندگان ارائه شده را در زیر مشاهده می کنید

٪ 50

سالن عقد حلقه (دفتر عقد 235)

اعتبار از 10 اسفند 1398 تا 10 اسفند 1399 مشخصات تامین کننده
٪ 50

مزون لباس عروس و فرمالیته ماه بانو

50% تخفیف برای لباس های شوروم فوائدی

اعتبار از 26 شهريور 1399 تا 25 آبان 1400 مشخصات تامین کننده
٪ 50

مزون شخصی دوزی ماه بانو

50 درصد تخفیف ویژه لباس های شوروم فوائدی

اعتبار از 29 شهريور 1399 تا 25 آبان 1400 مشخصات تامین کننده
٪ 50

سالن عقد خاطره

تخفیف ویژه برای ایام عادی

اعتبار از 11 مهر 1399 تا 01 اسفند 1399 مشخصات تامین کننده
٪ 30

سالن زیبایی مثلث طلایی

تخفیف برای همراهان بزمینه

اعتبار از 27 مرداد 1399 تا 26 مرداد 1400 مشخصات تامین کننده
٪ 10

سالن عقد و باغ عقد پرنس

تخفیف ویژه زمستانی

اعتبار از 26 دي 1399 تا 30 اسفند 1399 مشخصات تامین کننده