تفاهم اصلی ترین رکن زندگی موفق

تفاهم اصلی ترین رکن زندگی موفق

فهرست عناوین

در قرن ما عشق و ازدواج بهشدت با یکدیگر پیوند خورده است، بدین معنا که وقتی دو نفر احساس میکنند عاشق یکدیگر شدهاند، ازدواج میکنند. ازدواج به مراسمی طبیعی و عادی در زندگی تبدیل شده است. در گذشته ازدواج ساده بود. زن به امور خانه میرسید و مرد مخارج را تأمین میکرد. هدف از ازدواج تشکیل زندگی و بچهدار شدن و رشد اقتصادی بود. در نتیجه احتمال موفقیت بیشتر بود. اما امروزه در همهجای جهان موفقیت ازدواج کاهش یافته است. امروزه ازدواج موقت یا دوستیهای آزاد جای ازدواج را گرفته و موجب بالا رفتن آمار طلاق شده است.

اکنون سطح توقعات در ازدواج بالا رفته است. ما بهجای اینکه خواهان رشد شخصی و خانوادگی باشیم، همسری میخواهیم که بتواند دوست و حامی قدرتمند ما باشد، رضایت کامل جنسیمان را فراهم آورد، تمام نقشهای مورد نیاز ما را ایفا کند و هر آنچه میخواهیم باشد، یعنی بهترین دوست، شریک جنسی خوب، خانهدار، مربی، پرستار، آشپز و .... همینطور که میبینیم عملی کردن تمام این خواستهها ناممکن است.

بدیهی است وقتی تعداد گزینهها افزایش یابد، انتخاب سختتر میشود و سطح رضایت کاهش مییابد. باوجود این، ازدواج هنوز هم بسیار ارزشمند است. بسیاری از ما باوجود همهی دشواریها، ازدواج یا ازدواج مجدد میکنیم. در این میان نخستین هدف ما داشتن ارتباط عاطفی ارضاکننده و اهداف دیگرمان شامل سلامت، آسایش و احساس امنیت است.

پژوهشها نشان میدهند مردان و زنان متأهل در ازدواج خوب:

v    بیشتر عمر میکنند.

v    کمتر مواد مخدر مصرف میکنند.

v    پول و ثروت بیشتری دارند.

v    دستگاه ایمنی بدنشان در برابر بیماریها نیرومندتر است.

v    میزان حملات قلبی و اضطراب و سرطان در مردان کمتر است.

v    احتمال ابتلا به سرطان در زنان متأهل دو تا سه برابر کمتر است.


نباید از ازدواج بترسید و تصور کنید نمی‌توانید همسری مناسب پیدا کنید، مسلم است که میتوانید. اگر نگرشها و باورهای نادرست خود را دربارهی ازدواج، عشق و همسر آرمانی رها کنید و در مسیری از آگاهی قرار بگیرید که اختیار زندگی عاطفی و عشقیتان را در دست بگیرید، بیش از یک همسر بالقوه برای شما وجود خواهد داشت که میتوانید از بین آنها شریک روحیتان را انتخاب کنید.

زندگی عاشقانه از دیگر حیطههای زندگی متفاوت نیست. شما باید برای خلق زندگی زناشویی عاشقانه و خوب مسئولیت بپذیرید و تلاش کنید. در واقع ازدواج عاقلانه به همین معنا است.

فردی که برای ازدواج با شما مناسب باشد بهطور تصادفی سر راهتان سبز نمیشود. شما باید خودتان را با اطلاعات، مهارتها، راهبردهای مفید و باورهای عاقلانه مجهز کنید و برمبنای آنها برنامهای عملی بریزید و در همان مسیر حرکت کنید. 

 آیا با هم تفاهم دارید؟

در اوایل ارتباط ممکن است به نظر برسد که زوجها از آنچه به راستی هست، سازگارترند. هر دو طرف ممکن است جلوه هایی از خودشان را نشان دهند که غیرواقعی است. مرد شادمانه در کنسرت موسیقی مورد علاقه زن شرکت می‌کند و زن در کنار مرد به تماشای مسابقات ورزشی می‌نشیند. چون شیفته یکدیگر هستند، و چون می‌خواهند یکدیگر را خوشحال کنند، کارهایی را که موجب آزار دیگری شود انجام نمی‌دهند.

اما سرانجام مرحله شیفتگی سپری می‌شود و زوجها عینک واقع بینی به چشم می‌گذارند و از خود می‌پرسند: «آیا ما هیچ نقطه مشترکی داریم؟» یا »«ما خیلی خوشبینانه به رابطه مان نگاه میکردیم. درواقع نمی خواستیم به مواردی که در آن با هم توافق نداشتیم توجه کنیم یا با این حقیقت روبه رو شویم که ارتباطمان سرانجامی ندارد».

وقتی زوجها به این مرحله می‌رسند، وقتی تمام مواردی که نادیده می‌گرفتند دیگر قابل اجتناب نیستند، انگار فیلی در اتاق باشد، نمی‌توانید وانمود کنید که متوجه آن نمی‌شوید.

تفاهم چیست؟

تفاهم یعنی بتوانید در هماهنگی کامل با هم زندگی کنید. ممکن است موارد مشابه ای موجود باشد که هر دو می‌پسندید یا نمی‌پسندید، که موجب تسهیل ارتباطتان می‌شود؛ اما حتی اگر چنین مواردی وجود نداشته باشد، هنوز هم از بودن با یکدیگر لذت می‌برید، از هم قدردانی می‌کنید و نسبت به یکدیگر پذیرا هستید. برای اینکه واقعا بفهمید با کسی تفاهم دارید یا خیر از آزمون تفاهم استفاده کنید.

به‌ندرت زوجی پیدا میشود که همیشه با هم هماهنگ باشند. درواقع، غیرواقعبینانه است که توقع داشته باشید با هر آنچه همسرتان می‌گوید یا انجام می‌دهد موافق باشید. می‌توان گفت زوجهایی که رابطه ای سالم و شاد دارند بیشتر اوقات احساس هماهنگی می‌کنند. به حتم، ممکن است دیدگاههای متفاوتی نسبت به برخی مسائل داشته باشند؛ اما صرف‌نظر از تفاوتها می‌توانند به نظریات یکدیگر احترام بگذارند.

البته خیلی خوب است که از تفاوتهای یکدیگر لذت ببرید؛ اما پژوهشها نشان می‌دهد که عامل مهم در ازدواجهای سالم و پایدار، توافق زوجها روی ارزشهای اصولی زندگی است. اگر در مورد مسائلی همچون بچه دار شدن یا شیوه خرج کردن پول با هم اختلاف نظر زیادی داشته باشید، ارتباطتان دچار مشکل می‌شود.

بر فرض اگر تازه ازدواج کرده باشید و رابطه جنسیتان کاهش یابد یا به خوبی آنچه در ماه‌عسل بود نباشد، آیا باز هم به خوبی با هم کنار میآیید؟

 دوازده حیطه تفاهم

دوازده حیطه مهم در زندگی وجود دارد که شما در مورد آنها دیدگاههای شخصی دارید. باورهای شما در این حیطه ها ممکن است با باورهای همسرتان هماهنگ باشد یا در مسیر عکس آنها قرار داشته باشد. در ادامه، این دوازده حیطه مطرح می‌شود و سپس آزمونی آورده شده است که به شما و نامزدتان کمک می‌کند، سطح سازگاری و تفاهمتان را ارزیابی کنید.

جسمانی: این حیطه شامل اهمیتی است که به جذابیت طبیعی می‌دهید، تلاشی که برای حفظ و بهبود ظاهرتان می‌کنید و علاقه ای که به مشارکت در فعالیتهای ورزشی از خود نشان می‌دهید.

عقل و هوش: شامل پیشرفت تحصیلی و علاقه‌ای است که به طور فرهنگی در فعالیتهای تعالی بخش، رخدادهای جاری و مسائل جهانی نشان می‌دهید. هوش نیز ممکن است مهم در نظر گرفته شود.

احساسات: شامل اهمیتی است که به احساسات می‌دهید و اینکه چطور هیجانات و عواطف خود را کنترل و ابراز می‌کنید.

مسائل مالی: در مورد اولویتی است که به پول در زندگیتان می‌دهید، چطور تصمیمهای مالی و شیوه هزینه کردن آن را مدیریت می‌کنید و نگرشی که نسبت به آن دارید.

استقلال فردی: در مورد فضایی است که برای رشد شخصی، سرگرمیها و علایقتان به آن نیاز دارید. برخی به زمانی برای خودشان و علایق شخصیشان نیاز دارند و بعضی از زوجها می‌خواهند همیشه با هم باشند. اگر یکی از طرفین موجب شود که دیگری احساس کند طرد شده است یا از با هم بودن احساس خفگی کند، رابطه مشکل‌دار می‌شود.

معنویت: شامل باورهایی است که به خداوند، دین و مذهب دارید، همچنین آدابی که برای شما مهم هستند.

کار: نگرشهایی که نسبت به اهمیت کار، تلاش و پشتکاری که برای به دست آوردن شغل و تعهد به آن دارید، در این حیطه قرار می‌گیرد.

معاشرتی بودن: در این مورد است که تا چه اندازه می‌خواهید تنها باشید و تا چه حد با دیگران یا در مهمانیها و رویدادها شرکت کنید.

گفتگو: اینکه چقدر مایل هستید درباره مشکلات بحث و گفتگو کنید و چقدر خوب می‌توانید حرفهای خودتان را بزنید و به همسرتان گوش دهید، یکی دیگر از حیطه های تفاهم است.

ارتباط جنسی: این یکی از مهمترین حیطه هایی است که باید در آن تفاهم داشته باشید و شامل شیوه عشقورزی، سطح اشتیاق شما و تعداد دفعاتی است که خواهان ارتباط جنسی هستید.

عادات زندگی: مرد تا دیروقت بیدار میماند، زن خیلی زود میخوابد. مرد میخواهد تلویزیون تماشا کند، زن حوصله تماشای آن را ندارد. زن عاشق صبحانه است، مرد صبحانه نمیخورد. در این حیطه باید توجه کنید چقدر از فعالیتهای زندگیتان و کارهایی که دوست دارید انجام دهید، با هم تفاوت دارد.

خانواده: اشتیاق و علاقه ای که به بچه دار شدن و تربیت آنها دارید، همچنین نگرشتان در مورد ملاقات با اعضای خانواده و زندگی با آنها شامل این حیطه میشود.

درهرحال حتی اگر شما و نامزدتان در چند حیطه با هم تفاهم دارید، حیطه هایی را که در آن با هم تفاهم ندارید، نادیده نگیرید.

 منبع

کتاب ازدواج عاقلانه؛ نویسندگان: دکتر باربارا دی آنجلیس، دکتر نیل کلارک وارن، دکتر پاتریشیا لاو

مترجمان: شمسالدین حسینی؛ الهام آرام نیا؛ انتشارات نسل نواندیش

 

 

به راحتی جشن خود را برنامه ریزی کنید
نظرات
برای نظر دادن ابتدا باید وارد سایت شوید.

ورود به سایت