افسانه هایی در مورد عشق - بخش دوم

افسانه هایی در مورد عشق - بخش دوم

فهرست عناوین

در مقاله قبل دو افسانه را در مورد عشق بیان کردیم. اکنون با سه افسانه دیگر آشنا می شوید. با دانستن آگاهانه این موارد می توانید در نهایت به عشق حقیقی و آرامش برسید.

افسانه شمارهی 3: تنها یک عشق واقعی در جهان وجود دارد که برای شما مناسب است.

در هر ارتباطی، زمانی فرا میرسد که از خودمان بپرسیم: «آیا این فرد همان همسر آرمانی من است؟»

بخشی از مشکلی که ما در جواب به این سؤال داریم، از واژهی «این فرد» نشأت میگیرد. این برداشت چنین فرضی را مطرح میکند که برای هر کسی در جهان تنها یک فرد و فقط یک فرد وجود دارد که میتواند همسر مناسبی برای او باشد و ما باید آن شخص را پیدا کنیم، وگرنه هرگز خوشبخت نخواهیم شد.

ازاین‌رو وقتی مجرد هستیم، با دیدهی شک و تردید به هر کسی نگاه میکنیم و هر فرد بالقوهای را زیر ذرهبین میبریم و هر نقصی که در او ببینیم، گواهی بر این موضوع میشود که او همان فرد مناسب ما نیست. فرد آرمانی باید نوازندهی بهتری باشد، دو تا بچه از ازدواج قبلی خود نداشته باشد، کسی باشد که بیشتر پول دربیاورد، اضافهوزن نداشته باشد؛ اما در این تلاش برای اشتباه نکردن، اغلب خودمان را از تجربهی عشق واقعی محروم میکنیم.

وقتی با کسی ارتباط داریم، بهویژه در طول زمانهای دشوار ارتباط، از خودمان میپرسیم: «نمیدانم آیا او بهراستی همان فرد مناسب من است؟ آیا کس دیگری هم هست که با او شادتر باشم؟»

پیامدهای باور به افسانهی شمارهی سه این است که شما هر کسی را با تصویر خیالیتان از فرد آرمانی مقایسه میکنید و ویژگیهای منحصربهفرد او را نادیده میگیرید و همین مسئله مانع از آن میشود که بعد از پایان یافتن یک رابطه برای رابطهای جدید باز و پذیرا باشید.

واقعیت دربارهی افسانهی شمارهی سه این است که شما میتوانید عشق واقعی را بیشتر از یک‌بار تجربه کنید. اشخاص بالقوهی زیادی وجود دارند که شما میتوانید با آنها احساس خوشبختی کنید.

هر عشق واقعی میتواند قلب ما را به سمتی دیگر سوق دهد و هر ارتباطی به طرقی متفاوت به ما خدمت میکند. آیا این بدان معناست که اهمیتی ندارد با چه کسی ارتباط برقرار کنیم؟ البته که اهمیت دارد. در واقع در اینجا موضوع تفاهم بیشتر از همیشه مهم میشود. یافتن فردی که با او تفاهم دارید و همچنین عاشق او نیز هستید، فرمولی برای ارتباط سالم و پایدار است.

افسانهی شمارهی 4: شریک روحیتان شما را از هر لحاظ ارضا میکند

بسیاری از ما وارد ارتباط میشویم و از طرف مقابل توقع داریم همهی نیازهای ما را برآورده کند و وقتی او قادر به چنین کاری نباشد، آزرده و دل‌شکسته و میشویم. درواقع شما گناه را به گردن دیگری میاندازید، بهویژه چون خودتان نیز ممکن است از برخی از نیازهایتان مطلع نباشید و نتوانید آنها را به طرف مقابل خود انتقال دهید.

باور به افسانهی شمارهی چهار، پیامدهایی دارد که باید حواستان به آنها باشد. شما نمیتوانید ارتباط خوب را تشخیص دهید چون طرف مقابل نیازهایی را که خودتان باید آنها را برطرف کنید، ارضا نمیکند و شما او را برای کوتاهی در آنچه باید در جایی دیگر پیدا کنید، میرنجانید.

درهرحال اگر قبل از ازدواج یا شروع ارتباط جدید احساس تهی بودن کنید، وقتی ازدواج کنید نیز همچنان احساس تهی بودن خواهید کرد. واقعیت دربارهی افسانهی شمارهی چهار این است که همسر آرمانیتان بیشتر نیازهای شما را برطرف میکند، اما نه همهی نیازهایتان را.

همهی ما نیازها و خواستههایی داریم که دلمان میخواهد همسرمان آنها را برطرف کند. با وجود این نکتهای وجود دارد: نیازهایی هست که فقط باید همسرتان آنها را برطرف کند، اما نیازهایی هم هست که خانواده، دوستان و آشنایانتان میتوانند آنها را برای شما برطرف کنند. مهم است که بین آنچه شما دوست دارید در نامزدتان وجود داشته باشد و آنچه نیاز دارید و بهحتم باید در او باشد، تفاوت قائل شوید.

افسانهی شمارهی 5: کشش جنسی به کسی، همان عشق واقعی است

آیا تاکنون خودتان را متقاعد کردهاید که عاشق کسی هستید تا بهانهای برای ادامهی ارتباط جنسی با او باشد؟ آیا احساس کردهاید تنها زمانی که بهخوبی با همسرتان کنار میآیید هنگام ارتباط جنسی است؟ آیا تاکنون در مورد کسی به خودتان گفتهاید که عاشق او هستید و بعد از ارتباط نزدیک متوجه شدید که آن عشق نبوده بلکه شهوت بوده است؟

و آیا این افسانهی عشق موجب دردسر ما میشود؟ این افسانه موجب احساس گناهی میشود که ریشه در فرهنگ و باور اجتماعی دربارهی ارتباط جنسی دارد. از آنجا که جامعه و شیوهی تربیت و اخلاقیات ما ارتباط جنسی قبل از ازدواج را شایسته نمیداند، ازاین‌رو کشش جنسی را به اشتباه عشق در نظر میگیریم. به این فرایند، فرمول شهوت در عشق میگویند.

و واقعیت دربارهی افسانهی شمارهی پنج این است که ارتباط جنسی خوب هیچ ربطی به عشق واقعی ندارد، بلکه تفاهم و وجود احساس متقابل در چارچوب تعهد است که شرایط را برای عشق واقعی مهیا میسازد.


 

منبع

کتاب ازدواج عاقلانه؛ نویسندگان: دکتر باربارا دی آنجلیس، دکتر نیل کلارک وارن، دکتر پاتریشیا لاو

مترجمان: شمسالدین حسینی؛ الهام آرام نیا؛ انتشارات نسل نواندیش

 

 

 

به راحتی جشن خود را برنامه ریزی کنید
نظرات
برای نظر دادن ابتدا باید وارد سایت شوید.

ورود به سایت