برای عروس خانم ها چیزی مهمتر از درخشش و زیبایی در روز عروسی نیست.