نکته هایی که ای کاش قبل از ازدواج می دانستم- سری هشتم

نکته هایی که ای کاش قبل از ازدواج می دانستم- سری هشتم

فهرست عناوین

با سری هشتم «نکته هایی که ای کاش قبل از ازدواج می دانستم» با شما همراه هستیم. دو نکته کلیدی را در این مقاله بخوانید و با پیاده سازی آنها، زندگی عاطفی خود را بیمه کنید. اول اینکه در هنگام بروز مشکلات از بروز واکنش های مخرب جلوگیری کنید و آنچه انتظار دارید بدست بیاورید را خودتان اهدا کنید.

از بحث و جدل نمیتوان اجتناب کرد، اما از بحثهای مخرب میتوان اجتناب کرد

دوست داشتن کسی به این معنا نیست که هرگز با او مخالفتی نداشته باشیم، و بدین معنا هم نیست که رفع همهی مشکلات در این زمینه ساده است. مشکلات اجتنابناپذیرند و در واقع بخش مهمی از آن چیزی هستند که ما را برای یکدیگر جذاب میسازند. همچنین عاشق شخصی بودن موجب از میان رفتن مشکلات نمیشود. در حقیقت، مشکلات اغلب بیشتر نمایان میشوند.

هرچه در ارتباط احساس امنیت بیشتری داشته باشیم، احساس میکنیم آسانتر قادر به بیان هیجانات و خواستههای دشوار و منعکس کردن حقایق قدرتمند هستیم. زندگی مشترک در عمیقترین سطح صمیمیت اغلب در صورتی امکانپذیر است که در آن دیدگاهها، احساسات و عقاید مختلف آشکارا بیان و درک میشوند. اینگونه زوج ها با روشهای متفاوتی سر و کار دارند که درستی، اعتماد و احترام را ارتقا میدهد. اجتناب از بیان صادقانه تفاوتها در ارتباط، اغلب موجب آسیب بیشتری میشوند و به وضوح احساس رنجش یا ناامیدی به بار میآورد.

مسلم است که ما نیازی به جنگ نداریم، و بیشک نیاز نداریم که بر روش خود پافشاری کنیم، اما نیاز داریم که بدانیم میتوانیم با مطرح کردن احساسمان و نیز گوش کردن به گونهای غیر دفاعی در مواقع نیاز و با عمل مسئولانه و مناسب، از خودمان حمایت کنیم. ناکام ماندن جهت حمایت از خودتان در رویارویی با یک حمله، همانند عدم مسئولیت نسبت به کودکی طرد شده است. رویارو شدن نیازمند جرأت و قدرت تشخیص است. این یعنی از واکنشهای غیرضروری اجتناب کنیم و به دنبال اهانت و برخوردهای مخرب نباشیم. هر قدر از صمیم قلب کسی را دوست بداریم، کلمات آسیبزا ممکن است ندانسته مطرح شوند، به ویژه وقتی ما احساس خستگی، افسردگی یا ناراحتی میکنیم. زوجهای خوب افرادی هستند که به جای نادیده گرفتن تفاوتهایشان، با" برخورد هشیارانه "بر رابطه تسلط دارند. آنها در جذب عشق همسرشان مهارت دارند. عمل ماهرانه نه تنها به ما کمک میکند سریعتر از میان موقعیتهای دشوار عبور کنیم، بلکه به ما کمک میکند هرگونه مشکل ارتباطی را به عنوان ابزاری از اعتماد و درک عمیق به کار ببریم.

 آنچه را میخواهید دریافت دارید، اهدا کنید

اهدای آنچه شما برایش ارزش قائل هستید به جای اینکه سعی کنید آن را به دست آورید، رویکردی است که میتواند نتایج بسیار مثبتی به بار آورد، به شرطی که که حداقل مقدار کمی اعتماد و شکیبایی داشته باشید. به عنوان مثال، در عوض اینکه سعی کنید همسرتان را وادار کنید احساس شما را درک کند، سعی کنید کمی بیشتر احساس او را درک کنید، نه تنها آنچه میگوید، بلکه آنچه احساس میکند. به جای رقابت برای به کرسی نشاندن حرفتان، به او اجازه دهید حرفش را بزند و مشتاقانه گوش کنید، حرفش را قطع نکنید تا اطمینان یابید حرفش تمام شده است. به جای اینکه سعی کنید او را وادارید محبتش را به شما نشان دهد، محبت و قدردانیتان را به روشهای خلاقانهتر و خالصانهتری که میتوانید، به او نشان دهید. وقتی ما با تمام وجود احساس کنیم به شخصی توجه داریم، توجه نشان دادن برای ما آسانتر است. در کل، گرایش به جبران کردن در او به طور خودبهخود رخ میدهد. احساس قدردانی اشتیاق ما را به اهدا تحریک میکند، و این موهبتها بینهایت از آنچه در پاسخ به اجبار و کنترل داده میشود، راضی کنندهتر هستند.


بخش بعدی این مقاله را اینجا بخوانید.


منبع

کتاب 101 نکته که ای کاش قبل از ازدواج می دانستم؛ نویسندگان: لیندا و چارلی بلوم؛ مترجمان: شمسالدین حسینی، الهام آرامنیا، مهدیه سامع؛ انتشارات نسل نواندیش

به راحتی جشن خود را برنامه ریزی کنید

کسب و کارها

نظرات
برای نظر دادن ابتدا باید وارد سایت شوید.

ورود به سایت