به کمک این کلیپ می‌توانید به سادگی یک تاج گل (تاج فلورال) عروس درست کنید.