کیک و شادی همیشه به هم گره خورده اند. بزمینه ایده های زیادی برای  مدل های کیک عروسی و تولد دارد که در این لینک می توانید ببینید.