تست استایل لباس پوشیدن

نوع لباس پوشیدن شما تا حد زیادی در قضاوت دیگران نسبت به شخصیت و علاقمندی های شما تاثیر دارد. از این رو شاید برای شما جالب باشد که بدانید استایل پوشش شما چیست و به کدام سبک از پوشش نزدیک تر هستید. بزمینه پیرو این هدف تستی ایجاد کرده است تا شما بتوانید به صورت دقیق تری متوجه استایل پوشش خود شوید. پس نزدیکترین پاسخ را انتخاب کنید تا از بین 9 استایل پوشش، استایل شما مشخص شود.