استفاده از رنگهای پاستلی در روکش مبلمان راحتی اتاق نشیمن به سبک مدرن، سبکی مخصوص ساده پسندان.

در این سبک از کاغذ دیواری، لوازم روشنایی خاص و تابلوهای هنری استفاده می‌شود.