آموزش بافت زیبای سبدی. بافت مو بهترین راه برای جمع کردن موهای بلند در کمترین زمان هستش و روی موهای رنگی و مش دار بیشتر خودشو نشون میده.