جالبه که خودتون دسته گل جشن نامزی یا عروسیتون رو درست کنید. برای این کار ابتدا رنگ گل های ربانیتون انتخاب کنید (با توجه به رنگ لباس نامزدی، تم جشن و ...)، ربان را به شکل مستطیل هایی برش داده و مطابق فیلم با چسب حرارتی به یکدیگر چسبانده، آن را به یک ساقه، مانند سیخ جوجه چینی بچسبانید. در آخر می‌تونین با برگ، تور، نگین و ... اونو تزیینش کنین.