آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی


(تهران - مرکزی)

Zeinali Genetics Laboratory

[0/5 از 0 رای ]

ارسال پیام


مجتمع کوثر ، مرکزی تشخیصی و تحقیقاتی در بخش خصوصی کشور می باشد. این مجتمع شامل آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی، مرکز پژوهشی ژنتیک انسانی کوثر (با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و شرکت زیست فناوری کوثر می باشد که کارشناسان جوان و نخبه در آن مشغول به کار هستند. این مرکز دانش بنیان زیر نظر دکتر سیروس زینلی اداره می شود.

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی شامل قسمتهای پذیرش، نمونه گیری، مشاوره ژنتیک، تخلیص، تشخیص قبل از تولد، الکتروفورز، تعیین هویت، کاریوتایپ، تعیین توالی، بیوانفورماتیک، MLPA، QF،GA ،PGD و بخش تحقیقات می باشد.
مشخصات آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی

مشاوره ژنتیک دارد
آزمایشگاه ژنتیک دارد
جواب‌دهی اینترنتی آزمایش ندارد
برای تماس با این تامین کننده از فرم تماس با تامین کننده ها استفاده کنید

ساعتهای کاری در طول هفته آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی

شنبه 8 16
یک شنبه 8 16
دو شنبه 8 16
سه شنبه 8 16
چهار شنبه 8 16
پنج شنبه 8 12
مجموعه آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی در تعطیلات مذهبی و رسمی تعطیل است

گواهینامه ها و افتخارات کسب شده آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی

عضویت در بزمینه

تور مجازی آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی

درخواست تور مجازی ثبت نشده است.

نظرات و امتیازات آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی

نظر دهید