مزون شیوا یاقوتی
مزون شیوا یاقوتی
مزون شیوا یاقوتی
مزون شیوا یاقوتی

خانم شیوا یاقوتی


تهران

[2.72/5 از 50 رای ]

درخواست قیمت / ارسال پیام
نظر دهید


مزون ﺷﯿﻮا ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ

سرکار خانم ﺷﯿﻮا ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ‌ی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، در سال 1397 ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺗﻮرﺑﺎن و ﻟﺒﺎس‌ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه را آﻏﺎز نمود.
طراحی لباس‌های مجلسی پوشیده اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‌ای بود ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‌ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮش در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهی ﺷﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ لباس و کلاه ﺣﺠﺎب ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮتی برای خانم شیوا یاقوتی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری‌‌ ایشان ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮕﺮان مطرح ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
همین اتفاق ایشان را به فکر توسعه کسب و کار خویش و احداث اولین فروشگاه خود، انداخت.


مزون شیوا یاقوتی عرضه کننده زیباترین لباس‌های عروس و پوشیده و مجلسی
مشخصات خانم شیوا یاقوتی

سطح قیمتی مانتوها بالا
تنوع مدل‌های مناسب برای مانتو عقد بسیار بالا
ست کت و شلوار دارند
خدمات دوخت و تعمیر لباس انجام نمی‌دهند
برای تماس با این تامین کننده از فرم تماس با تامین کننده ها استفاده کنید

ساعتهای کاری در طول هفته خانم شیوا یاقوتی

برای حضور در مجموعه خانم شیوا یاقوتی حتما وقت قبلی بگیرید
شنبه 9 23
یک شنبه 9 23
دو شنبه 9 23
سه شنبه 9 23
چهار شنبه 9 23
پنج شنبه 9 23
جمعه 9 23
برای حضور در مجموعه خانم شیوا یاقوتی در تعطیلات رسمی حتما از قبل هماهنگ کنید

گواهینامه ها و افتخارات کسب شده خانم شیوا یاقوتی

عضویت در بزمینه

بیشتر از 5 هزار بازدید

بیشتر از 10 هزار بازدید

تور مجازی خانم شیوا یاقوتی

درخواست تور مجازی ثبت نشده است.

نظرات و امتیازات خانم شیوا یاقوتی

نظر دهید