مدیریت تامین کننده‌ها

همه تامین‌کنندگان جشنتان را می‌توانید در بخش "تامین‌کنندگان جشن" ذخیره کنید و آسان‌تر به آنها دسترسی پیدا کنید. همچنین می‌توانید به تامین کنندگان امتیاز دهید و دیگران را از نظرات خود در مورد آنها مطلع کنید. همه جشن های من مشاهده دمو