دفتر یادبود

پیام‌های دل‌نشینی که قبل یا پس از برگزاری جشن از مهمانان عزیزتان دریافت می کنید، موجب دلگرمی و یادآور لحظات زیبای جشن خواهد بود. بخش 'دفتر یادبود من' در سایت بزمینه، برای دیدن تمامی این پیام‌ها طراحی شده است و این امکان را فراهم می سازد تا بتوانید به انتخاب خودتان آنها را در سایت جشن نمایش دهید. همه جشن های من مشاهده دمو