دعوت مهمانها

داشتن یک لیست کامل از مهمان ها به شما کمک می کند تا بتوانید برای آنها دعوت نامه‌هایی حاوی آدرس سایت جشن خود ارسال کنید. همچنین مهمانان پس از مراجعه به وبسایت جشن، حضورشان را به شما اعلام خواهند کرد و پاسخ دریافتی از آنها در صفحه جداگانه‌ای قابل مشاهده است. همه جشن های من مشاهده دمو