میکاپ مدلینگ غلیظ با اکسسوری سر.
در این میکاپ رنگهای ارغوانی و بنفش به بهترین شکل در کنار هم قرار گرفته اند.
این عکس صرفا الهام بخش شماست. لطفا برای سفارش و کسب اطلاعات بیشتر با تیم بزمینه و یا کسب و کارهای مرتبط تماس بگیرید

آرایش و میکاپ

ایده شماره 2894

میکاپ مدلینگ غلیظ با اکسسوری سر. در این میکاپ رنگهای ارغوانی و بنفش به بهترین شکل در کنار هم قرار گرفته اند.

3648