تقویم
افزودن تولدها و مناسبت ها
لیست جشن ها و مناسبت های شما پس از افزودن در این قسمت قرار خواهند گرفت.
۷ آذر ۱۴۰۱ | 4 جمادی اولی 1444 | 2022 Nov 28
  • روز تست فرانسوی: یک ترکیب فوق العاده برای صبحانه شما سراغ داریم که مطمئنا از خوردن آن خوشحال خواهید شد. تخم مرغ، شیر، دارچین و نان تستی که به آن آغشته می شود را در تابه با کره سرخ کنید و همراه با عسل میل کنید.

مناسبت های آذر ۱۴۰۱


  • ( ۰۱ آذر ) آذر جشن
  • ( ۰۱ آذر ) روز شکرگزاری (Thanksgiving) ( ۲۲ نوامبر )
  • ( ۰۲ آذر ) جمعه سیاه ( ۲۳ نوامبر )
  • ( ۰۲ آذر ) روز بادام هندی ( ۲۳ نوامبر )
  • ( ۰۳ آذر ) روز «استعدادت رو جشن بگیر!» ( ۲۴ نوامبر )
  • ( ۰۴ آذر ) روز دسر پارفه ( ۲۵ نوامبر )
  • ( ۰۵ آذر ) روز کیک ( ۲۶ نوامبر )
...