تقویم
افزودن تولدها و مناسبت ها
لیست جشن ها و مناسبت های شما پس از افزودن در این قسمت قرار خواهند گرفت.
۳ خرداد ۱۴۰۱ | 22 شوال 1443 | 2022 May 24
  • روز تاج و تل: بله! با همه شما خانم های عزیز هستیم! همه شما یک ملکه زیبا هستید. هر روز و هر لحظه و در هر مکانی که هستید، لیاقت این را دارید که بدرخشید و این حس را عمیقا در وجودتان احساس کنید. اگر عروسی تان نزدیک است که تکلیف معلوم است. چون هر تل یا تاج و گلسری که روی موهایتان بزنید، فوق العاده خواهید شد، اما اگر یک روز معمولی را می گذرانید، زیباترین گلسر یا تل تان را بیرون بیاورید و آن را روی سر بگذارید و بیرون بروید و بگذارید تا دیگران نیز بفهمند چقدر دوست داشتنی هستید.
  • روز برادرها: ممکن است در کودکی تا سر حد جنون یکدیگر را دیوانه کرده باشید، اما در نهان می دانید که برای یک عمرتان یک دوست فوق العاده و شاید حتی یک مشوق تمام وقت خواهید داشت! پیوند برادرانه بسیار ارزشمند است بنابراین این روز فرصت بسیار مناسبی برای خلوت کردن با برادرتان خواهید داشت. به یاد کودکی و روزهای خوبتان و تمام احساس زیبایی که نسبت به یکدیگر دارید، این روز را باهم جشن بگیرید!
تقویم نجومی : ( مناسب برای جشن عقد، نامزدی و تولد! )

مناسبت های خرداد ۱۴۰۱


  • ( ۰۱ خرداد ) جشن ارغاسوان، اورمزد روز
  • ( ۰۱ خرداد ) روز سفر دریایی ( ۲۲ می )
  • ( ۰۲ خرداد ) روز جهانی محصول ( ۲۳ می )
  • ( ۰۲ خرداد ) روز شیر یا خط ( ۲۳ می )
  • ( ۰۳ خرداد ) روز تاج و تل ( ۲۴ می )
  • ( ۰۳ خرداد ) روز برادرها ( ۲۴ می )
  • ( ۰۴ خرداد ) روز حوله های تمیز ( ۲۵ می )
...