تقویم
افزودن تولدها و مناسبت ها
لیست جشن ها و مناسبت های شما پس از افزودن در این قسمت قرار خواهند گرفت.
۲۸ شهريور ۱۴۰۰ | 11 صفر 1443 | 2021 Sep 19
  • روز شکلات سفید: وقتی حرف از کاکائو به میان می آید، همه به کاکائوی قهوه ای و یا سیاه رنگ خوشمزه فکر می کنند و کمتر کسی یاد آن خوراکی سفید رنگ شیرین و لذیذ می افتد؛ چرا که نمی دانند که هنگام تولید شکلات، وقتی بخش تیره رنگ از کاکائو جدا می شود، کره کاکائو چیزی است که باقی می ماند و می تواند تبدیل به شکلات شیری یا سفید خوشمزه شود!

مناسبت های شهريور ۱۴۰۰


  • ( ۰۱ شهريور ) روز کیک اسفنجی ( ۲۳ آگوست )
  • ( ۰۱ شهريور ) روز برگر ( ۲۳ آگوست )
  • ( ۰۲ شهريور ) روز جهانی موسیقی های عجیب ( ۲۴ آگوست )
  • ( ۰۲ شهريور ) روز پای هلو ( ۲۴ آگوست )
  • ( ۰۲ شهريور ) روز خوره های اینترنت ( ۲۴ آگوست )
  • ( ۰۳ شهريور ) جشن کشمین
  • ( ۰۳ شهريور ) روز روبوسی و آشتی ( ۲۵ آگوست )
...