تقویم
افزودن تولدها و مناسبت ها
لیست جشن ها و مناسبت های شما پس از افزودن در این قسمت قرار خواهند گرفت.
۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | 18 رجب 1442 | 2021 Mar 02
  • روز وسائل قدیمی: خب روز وسائل قدیمی در مورد وسائل قدیمی است. مسلما در خانه شما اشیا زیادی مثل وسائل تزئینی قدیمی، اسباب بازی ها، ظروف، لباسها و پارچه ها وجود دارند که به نوعی شما نسبت به آنها حس تعلق خاطر دارید. اگر زمان بسیار زیادی است که دستی به سر و روی انها نکشیده اید، امروز فرصت خوبیست تا آنها را بیرون بیاورید و در صورت لزوم آنها را جا به جا و مرتب کنید حتی اگر احساس کردید که دیگر به بعضی از آنها نیاز ندارید، بهتر است فضا را کمی بازتر کنید.
تقویم نجومی : روز نیک ( مناسب برای جشن عقد، نامزدی و تولد! )

مناسبت های اسفند ۱۳۹۹


  • ( ۰۱ اسفند ) جشن اسفندی
  • ( ۰۱ اسفند ) روز طناب کشی ( ۱۹ فوریه )
  • ( ۰۲ اسفند ) روز عشق ورزیدن به حیوانات خانگی ( ۲۰ فوریه )
  • ( ۰۳ اسفند ) ولادت امام محمد تقی (ع) ( ۱۰ رجب)
  • ( ۰۳ اسفند ) روز جهانی زبان مادری ( ۲۱ فوریه )
  • ( ۰۴ اسفند ) روز جهانی یوگا ( ۲۲ فوریه )
  • ( ۰۴ اسفند ) روز تمرین فروتنی ( ۲۲ فوریه )
...