تقویم
افزودن تولدها و مناسبت ها
لیست جشن ها و مناسبت های شما پس از افزودن در این قسمت قرار خواهند گرفت.
۲۴ مهر ۱۳۹۸ | 16 صفر 1441 | 2019 Oct 16
  • روز جهانی غذا: شانزدهم اکتبر به افتخار تاسیس سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ نامگذاری شده است. سعی بر این است که ملل در این روز به منظور برقراری روابط در زمینه کشاورزی و جلوگیری از فقر و گرسنگی و نابودی محیط زیست، تلاش کنند. هدف نامگذاری این روز این بوده است که تجربه و دانش روز موجب رونق و پیشرفت در صنعت مواد غذایی در ملل جهان سوم شود.

مناسبت های مهر ۱۳۹۸


  • ( ۰۱ مهر ) جشن آغاز پائیز ( Autumn Equinox) ( ۲۳ سپتامبر )
  • ( ۰۱ مهر ) روز خیاطی ( ۲۳ سپتامبر )
  • ( ۰۲ مهر ) روز خانواده ( ۲۴ سپتامبر )
  • ( ۰۳ مهر ) روز رویا و آرزوها ( ۲۵ سپتامبر )
  • ( ۰۳ مهر ) روز کتاب کمدی و خنده دار ( ۲۵ سپتامبر )
  • ( ۰۳ مهر ) روز آشپزی ( ۲۵ سپتامبر )
  • ( ۰۳ مهر ) روز صبحانه مفصل ( ۲۵ سپتامبر )
...