ایده جالب کاربرد ساقه های خشک درخت به همراه گل های ارکیده سفید بر روی میزهای پذیرایی مجالس خاص و باشکوه
این عکس صرفا الهام بخش شماست. لطفا برای سفارش و کسب اطلاعات بیشتر با تیم بزمینه و یا کسب و کارهای مرتبط تماس بگیرید

دکوراسیون جشن عروسی

ایده شماره 749

ایده جالب کاربرد ساقه های خشک درخت به همراه گل های ارکیده سفید بر روی میزهای پذیرایی مجالس خاص و باشکوه

4986