تزیین نون و پنیر سفره عقد به شکل طاووس
گذاشتن نان و پنیر بر سر سفره عقد یکی از رسوم قدیمی و سنتی مربوط به سفره عقد است که این روزها با توجه به مدرن شدن المانهای سفره عقد به شکلهای متفاوتی تزئین می شود.
این عکس صرفا الهام بخش شماست. لطفا برای سفارش و کسب اطلاعات بیشتر با تیم بزمینه و یا کسب و کارهای مرتبط تماس بگیرید

دکوراسیون جشن عروسی

ایده شماره 3296

تزیین نون و پنیر سفره عقد به شکل طاووس گذاشتن نان و پنیر بر سر سفره عقد یکی از رسوم قدیمی و سنتی مربوط به سفره عقد است که این روزها با توجه به مدرن شدن المانهای سفره عقد به شکلهای متفاوتی تزئین می شود.

1343
تابلو یادبود درخت و گنجشک
تابلو یادبود درخت و گنجشک
مشاهده و سفارش در فروشگاه بزمینه