نمونه‌ای از طراحی حنا روی دست با اکلیل.

امروزه نقش حنا جایگزین مناسبی برای تاتو بدن می‌باشد.