دیزاین مدرن اتاق خواب نوعروس و انتخاب هوشمندانه رنگ سبز آبی به عنوان رنگ غالب پالت رنگی که القا کننده حس آرامش می‌باشد و برای فضای اتاق خواب مناسب است.