لباس نامزدی با یقه هالتر بالا تنه سنگدوزی شده و دامن توری پفی بلند.

برای دیدن کسب و کارهای بزمینه در حوزه لباس عروس اینجا کلیک کنید.

برای دیدن کسب و کارهای بزمینه در حوزه لباس نامزدی اینجا کلیک کنید.