پیراهن پفی نامزدی دکلته ابرویی با پارچه شاینی و براق رزگلد رنگ.

برای دیدن کسب و کارهای بزمینه در حوزه لباس عروس اینجا کلیک کنید.

برای دیدن کسب و کارهای بزمینه در حوزه لباس شب و نامزدی اینجا کلیک کنید.