تزیین کاپ کیک با قیف بستنی قیفی و خامه با تم جادوگر.

برای دیدن کسب و کارهای بزمینه در حوزه کیک و شیرینی فروشی، اینجا کلیک کنید.