پوست‌های گردو را رنگ کرده و با پوشاندن سطح داخلی آن با پارچه نمدی و بستن آن با ربان، یه جعبه برای اکسسوری‌های ظریف کادویی درست کنید.