دیزاین کاپ کیک‌های جشن بیبی شاور به شکل کالسکه، نوزادهای پستونک دار و تزیین کوکی به شکل نوزاد ایده جالبیه برای جشن بیبی شاور و تعیین جنسیت. برای خواندن مطالب بیشتر در زمینه جشن بیبی شاور اینجا کلیک کنید.