با درست کردن این ریسه‌های سر زینتی با مروارید و سنگهای کریستالی زیبایی شینیون موی خودتون رو چند برابر کنید.