دومین فستیوال برندهای برتر عروسی در تالار آمی تیس در تاریخ 5 اسفند به میزبانی تیم بزمینه برگزار شد.

امید است با برگزاری این دورهمی ها و فستیوالها، انتخاب کسب و کارهای عروسی برای جوانان تسهیل شود.