این ویدئو بستن توربان با شال رو به شما یاد میده. برای خیلی از مراسم‌ها و جشن‌هایی که مختلط هستند و شما دوست دارید که حجاب داشته باشین، این مدل ایده خوبی برای شماست.