دکوراسیون خاص و منحصر به فرد جایگاه مهمانان در مجالس باشکوهی چون جشن نامزدی یا عروسی با گل آرایی، شمع آرایی و حباب های آویز شمع دار