کاغذ رنگی‌های خود را به شکل دایره برش داده و با تا کردن آن به 4 قسمت، لبه های بیرونی آنها را مطابق فیلم به هم می‌چسبانیم، با یک سیم فلزی دسته چتر خود را درست کرده و با داشتن چترهای رنگی می‎تونیم یک تم شاد و رنگی برای جشن تولد کودک داشته باشیم.