تزیین زیبای کیک شکلاتی با خمیر فوندانت و طرح جعبه شکلات. برش کیک خود را مرتب کرده و پس از چسباندن خمیر فوندانت بر روی آن، شکلات هایی با غالب یکسان را داخل جعبه خود گذاشته و با برش خمیر به شکل ربان برای تزیین روی جعبه استفاده کنید.

بهترین دیزاینرهای کیک را در بزمینه ببینید.