تقویم
افزودن تولدها و مناسبت ها
لیست جشن ها و مناسبت های شما پس از افزودن در این قسمت قرار خواهند گرفت.
۱ مهر ۱۳۹۸ | 23 محرم 1441 | 2019 Sep 23
  • جشن آغاز پائیز ( Autumn Equinox):
  • روز خیاطی: حتی با چند تکه پارچه که تصور می شود دیگر قابل استفاده نیستند، می شود لباس ها و وسائل خلاقانه دوخت. کافیست کمی در اینترنت جستجو کنید، مطمئنا ایده های جالبی پیدا خواهید کرد. خیاطی بلد نیستید؟! همین امروز به سراغ یادگیری اش بروید که بعدا بسیار به دردتان خواهد خورد!

مناسبت های مهر ۱۳۹۸


  • ( ۰۱ مهر ) جشن آغاز پائیز ( Autumn Equinox) ( ۲۳ سپتامبر )
  • ( ۰۱ مهر ) روز خیاطی ( ۲۳ سپتامبر )
  • ( ۰۲ مهر ) روز خانواده ( ۲۴ سپتامبر )
  • ( ۰۳ مهر ) روز رویا و آرزوها ( ۲۵ سپتامبر )
  • ( ۰۳ مهر ) روز کتاب کمدی و خنده دار ( ۲۵ سپتامبر )
  • ( ۰۳ مهر ) روز آشپزی ( ۲۵ سپتامبر )
  • ( ۰۳ مهر ) روز صبحانه مفصل ( ۲۵ سپتامبر )
...