تقویم
افزودن تولدها و مناسبت ها
لیست جشن ها و مناسبت های شما پس از افزودن در این قسمت قرار خواهند گرفت.
۷ بهمن ۱۳۹۸ | 1 جمادی الثانی 1441 | 2020 Jan 27
  • روز کیک شکلاتی: تصور کنید که روز تولدتان است و ناگهان یک سینی کیک شکلاتی با پرک های نازک نارگیل و شکلات همراه با تزئینات توت فرنگی جلوی شما قرار می گیرد! آن موقع احساس می کنید که قرار است لحظات بسیار خوبی را سپری کنید. اما شما تنها به اندازه ی رفتن تا قنادی، با این حس خوب فاصله دارید. امروز که روز کیک شکلاتیست را به خود تخفیف بدهید و دلی از عزا در بیاورید!

مناسبت های بهمن ۱۳۹۸


  • ( ۰۱ بهمن ) روز در آغوش گرفتن ( ۲۱ ژانویه )
  • ( ۰۲ بهمن ) جشن بهمنگان، بهمن روز
  • ( ۰۲ بهمن ) روز جشن زندگی ( ۲۲ ژانویه )
  • ( ۰۳ بهمن ) روز دست خط ( ۲۳ ژانویه )
  • ( ۰۳ بهمن ) روز شیرینی پای ( ۲۳ ژانویه )
  • ( ۰۴ بهمن ) روز «بخند تا دلت درد بگیره!» ( ۲۴ ژانویه )
  • ( ۰۴ بهمن ) روز کره بادام زمینی ( ۲۴ ژانویه )
...