تقویم
افزودن تولدها و مناسبت ها
جشن های من
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | 14 جمادی الثانی 1440 | 2019 Feb 19
  • روز طناب کشی: شواهدی وجود دارد که در زمان‌های بسیار دوری که انسانهای اولیه بر سر به دست آوردن غذا با یکدیگر در کشمکش بودند، فعالیتی مانند طناب کشی که افراد در دو گروه چیزی را می کشیدند، رایج بوده است. حتی باستان شناسان اظهار دارند که وایکینگ ها با پوست حیوانات این بازی را انجام می دادند. همچنین بعدها این کار تمرینی برای دریانوردان بود تا در مواقع نیاز بتوانند با تمام قدرت بادبانهای کشتی را بکشند. بنابراین اهمیت این ورزش از قدیم کاملا قابل مشاهده است به طوری که تا سال 1920 ورزشکارانی در این رشته در المپیک با یکدیگر به رقابت می پرداختند. حال روزی به این نام در تقویم قرار داده شده است تا شما نیز از خانه بیرون بیایید و با دوستان خود این زورآزمایی هیجان انگیز را امتحان کنید.
سایر مناسبت ها: جشن آفریجان یا آبریزگان

مناسبت های بهمن ۱۳۹۷


  • ( ۰۱ بهمن ) روز در آغوش گرفتن ( ۲۱ ژانویه )
  • ( ۰۲ بهمن ) جشن بهمنگان، بهمن روز
  • ( ۰۲ بهمن ) روز جشن زندگی ( ۲۲ ژانویه )
  • ( ۰۳ بهمن ) روز دست خط ( ۲۳ ژانویه )
  • ( ۰۳ بهمن ) روز پای ( ۲۳ ژانویه )
  • ( ۰۴ بهمن ) روز «بخند تا دلت درد بگیره!» ( ۲۴ ژانویه )
  • ( ۰۴ بهمن ) روز کره بادام زمینی ( ۲۴ ژانویه )
...